Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 1 σύμβασης διδακτορικής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι: «Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Έρευνας: Μεθοδολογική Προσέγγιση στην Βιολογία Συστημάτων» (Συντονισμός: Δ. Καφετζόπουλος, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας-ΙΤΕ)