• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 1 σύμβασης διδακτορικής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι: «Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Έρευνας: Μεθοδολογική Προσέγγιση στην Βιολογία Συστημάτων» (Συντονισμός: Δ. Καφετζόπουλος, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας-ΙΤΕ)

 • The Garinis lab at the IMBB-FORTH in Crete is looking for a promising postdoctoral applicant to work on DNA damage, Aging and Cancer for a period of 2.5 years (salary scale: 2300 euros incl. taxes). The applicant is expected to have obtained a PhD and at least one first author publication in a high impact journal. Information about the Garinis lab can be found at: http://www.imbb.forth.gr/people/garinis/index.html. Interested applicants are welcomed to sent their CV at (George Garinis: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) quoting in the subject line "Postdoctoral position.

 • Postgraduate research studentships available for the THALIS Program: “miREG: MicroRNAs and Transcription Factor Networks in the regulation of cell differentiation, aging and tumorigenesis”

  This consortium will address outstanding questions in the area of miRNA gene regulation and on the role of the miRNAs in Immunity and DNA-repair homeostatic processes and on the (patho)physiology of embryonic- and cancer- stem cells. Advancing our understanding on the role of miRNAs in these biological processes will provide insight into fundamental issues of biological integration and regulatory networks. Moreover, our work will generate novel information and experimental tools that can be used as translational platforms to develop modern technologies for biomedical applications.

 • PhD Studentships for the Thalis Program “GEnAge”: The role of Genetic and Environmental Factors in Aging and Longevity

  With an ever growing proportion of elderly people in Western societies, there is an immense pressure to identify strategies to prevent or delay age-associated frailty and disease that is imperative for maintaining the health of our population, as well as European economy. With increased chronological age, aged individuals have an increased risk of developing numerous debilitating diseases, including osteoporosis, cardiovascular disease, cognitive impairment, diabetes and cancer. However, in order to develop therapeutic strategies for delaying age-related pathology, a better understanding of the underlying causes of ageing is required.

 • ESR (Early Stage Researcher) - Marie Curie ITN CodeAge

 • The Garinis lab is willing to recruit a promising PhD student that will use a series of unique mouse models to study the impact of genome instability in aging and in cancer. 

 • One (1) PhD position is available for highly motivated Early Stage Researchers (ESR) as part of the new H2020, EU-funded, Marie Skłodowska-Curie Joint Training and Research Programme on Lifespan Regulation Mechanisms in Health and Disease “Healthage”.

  Location: George Garinis Group, IMBB, FORTH

  Objective of research: To dissect the functional relevance of impaired genome maintenance in chronic inflammation with advancing age.

 • Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - στο πλαίσιο του έργου με αριθμό πρότασης 631 και τίτλο «Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστάθειας στην ανοσολογική απόκριση κατά τη γήρανση» στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». [Ref # ELD-0202]

 • Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού - Διδακτορικός Ερευνητής (Υποψήφιος Διδάκτορας) - στο πλαίσιο του έργου με αριθμό πρότασης 631 και τίτλο «Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστάθειας στην ανοσολογική απόκριση κατά τη γήρανση» στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».. [Ref # ELD-0203]